Golden Služby - Právní dotazy

Pravidla pro inzerci na serveru www.goldenreality.eu

 1. Vkládaný inzerát musí souviset se zaměřením serveru, tedy s inzercí nemovitostí. Je zakázáno vkládat obrázky a texty, které nesouvisejí s obsahem serveru, jsou urážlivé či rasistické a odporují zákonům České republiky.
 2. Soukromá inzerce není v žádném případě určena pro zprostředkovatele, stavební firmy, developerské společnosti, realitní kanceláře či jiné právnické subjekty podnikající v příbuzných oborech. Provozovatel serveru www.goldenreality.cz si vyhrazuje právo takto vzniklou registraci včetně celé inzerce smazat a vymáhat částku, která odpovídá délce a rozsahu neoprávněné inzerce. Osoby či společnosti takto porušující tyto pravidla pro inzerci nebo všeobecné obchodní podmínky se vystavují smluvní pokutě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody.
 3. Text inzerátu ani soubory připojené k inzerátu uveřejněného na serveru nesmí obsahovat obchodní sdělení, reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, telefonní číslo/čísla, číslo bankovního účtu ani jakékoli jiné kontaktní či identifikační údaje fyzických a právnických osob. Na serveru dále nesmí být zveřejňovány inzeráty obsahující kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby nebo internetové stránky mimo místa pro tyto údaje určená.
 4. Inzeráty obsahující reklamu na inzertní servery se stejným zaměřením jako server jsou zakázány. provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které jsou v rozporu s jeho právy a oprávněnými zájmy či právy a oprávněnými zájmy třetích osob.
 5. Vkládání inzerátů se dále řídí těmito pravidly:
  1. Server www.goldenreality.eu je výhradně určen k nabídce/poptávce nemovitostí a služeb.
  2. Každý inzerent může mít neomezený počet aktivních inzerátů.
  3. Inzeráty není povoleno vkládat duplicitně. Inzeráty není povoleno vkládat pomocí automatických nástrojů, importů či jiným nestandardním způsobem.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo určit maximální povolený počet aktivních účtů jednoho inzerenta. Maximální povolený účet je jeden (1).
  5. Pokud je zjištěno, že inzerent využívá další účty nebo účty dalších osob s úmyslem obejít č. 5 odst. d. těchto pravidel, vyhrazuje si provozovatel právo zamezit přístup i z těchto souvisejících účtů.
  6. Inzerent je povinen v inzerátu uvést pravdivé informace o nabízené nemovitosti, jeho stavu, ceně a podmínkách prodeje. Inzerent je plně zodpovědný za pravdivost uveřejněných údajů k nemovitosti a jejich úplnost z hlediska platné legislativy České republiky. Například uveřejnění energetického štítku je povinností majitelů nemovitostí a pokud prodávající nebo pronajímatel (pro pronajímání jednotek platí od 1.1.2016) nedodá realitní kanceláři průkaz energetické náročnosti budov (PENB), musí realitní kancelář v inzerátu uvést nejhorší třídu energetické náročnosti. tzn. třídu G. Povinnost stanovuje novela zákona č. 406/2000 Sb. Energetický zákon, která vstupuje v platnost k 1.7.2015. Za její porušení může být Státní energetickou inspekcí udělena realitní kanceláři pokuta. V případě nesplnění tohoto bodu bere na sebe inzerent veškeré možné právní důsledky z toho plynoucí.
  7. Každý inzerát musí být umístěn do co nejpřesnější kategorie.
  8. Objednavatel/inzerent zavazuje pravdivě vyplnit co nejvíce údajů k inzerované nemovitosti. Za veškeré zveřejněné informace pod hlavičkou objednavatele nese plnou odpovědnost objednavatel.
  9. Inzerent je plně zodpovědný za pravdivost uveřejněných údajů k nemovitosti a jejich úplnost z hlediska platné legislativy České republiky. V případě nesplnění tohoto bodu bere na sebe inzerent veškeré možné právní důsledky z toho plynoucí.
  10. Nabízené nemovitosti nebo služba a/nebo forma jejich nabídky nesmí být v rozporu s filozofií služby www.goldenreality.cz
  11. Text inzerátu musí být napsaný česky, popřípadě česky s anglickým překladem a musí jednoznačně popisovat, co je předmětem nabídky inzerátu. Nesmí obsahovat vulgární a nevhodná slova nebo znaky (vykřičník, otazník, smajlíky, odrážky, apod.), slova psaná verzálkami, otázky, zvolací věty, neobjektivní výrazy, reklamní nebo obchodní sdělení, kontaktní údaje a URL odkazy, zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízenou nemovitostí.
  12. Fotografie musí být originálně pořízeny prodejcem a musí zobrazovat skutečný stav nabízené nemovitosti. Není povoleno vkládat fotografie katalogové, poskytnuté od dodavatelů či fotografie stažené z jiných webových stránek nebo z inzerátů jiných inzerentů kdekoli z inzertních serverů. Fotografie nesmí obsahovat loga, vodoznaky, reklamní sdělení, textové informace ani jiné grafické úpravy a prvky a je zakázáno používat jako fotografii nemovitosti obrázek, který znázorňuje pouze logo realitní kanceláře.
 6. Na server www.goldenreality.eu je zakázáno vkládat inzeráty s nabídkou nebo poptávkou, které
  1. nesouvisí s prodejem, pronájmem, poptávkou nemovitostí
  2. jedná se o nabídky firem/realitních makléřů či jiných realitních zprostředkovatelů v sekci vlastník
  3. nesouvisí finančními službami a finančního poradenství (poskytování půjček, oddlužení, vyplacení exekuce, investice)
  4. nesouvisí nabídkou pojištění a poradenství v oblasti pojištění
  5. nesouvisí nabídkou zaměstnání, brigád nebo přivýdělků související s realitní činností
  6. jsou v rozporu s právním řádem České republiky
  7. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
  8. svým obsahem odporují oprávněným zájmům Provozovatele
 7. Důrazně je zakázáno nabízet jakékoli nemovitosti na prodej nebo na pronájem bez výslovného souhlasu majitele (majitelů) nebo jeho (jejich) legitimního zástupce těchto nemovitostí, uveřejňovat fotografie a popis těchto nemovitostí neboť by se zřejmě jednalo porušení českých zákonů a zneužití serveru www.goldenreality.eu. Osoby či společnosti takto porušující tyto pravidla pro inzerci nebo všeobecné obchodní podmínky se vystavují smluvní pokutě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody.

Poskytovatel služby poskytuje všem registrovaným uživatelům řádnou technickou podporu na: podpora@goldenreality.eu.

Tyto pravidla pro inzerci nabývají platnosti a účinnosti 25.6.2015.

| Zpět |

Přihlášení do systému

Hledání nemovitosti