Golden Služby - Právní dotazy

Nabídka dluhopisu GOLDEN služby 2017-1

Emitent: GOLDEN služby s.r.o., IČ: 03631257, se sídlem:
Štěnkov 21, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Název: GOLDEN služby 2017-1
Forma dluhopisu: cenný papír na řad
Podoba dluhopisu: listinný cenný papír
Pořadové číslo emise: 2.
Emisní kurz: 100% (slovy sto procent) jmenovité hodnoty
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých)
Měna dluhopisu: koruna česká (CZK)
Datum emise: 1.9.2017
Doba splatnosti: 1.9.2021
Výnos dluhopisu: pevná úroková sazba ve výši 11,50 % p.a.
Datum splatnosti úroku: 1.9.2018, 1.9.2019, 1.9.2020, 1.9.2021
Poptávkový formulář

×

Poptávkový formulář

Tučně vyplněné položky jsou povinné!

Investovaná částka: ,-Kč
Subjekt:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:    
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa:
Kontaktní telefon:  
Kontaktní email:
Číslo OP:
Číslo účtu:
Jak jsme se o Vás dozvěděli?
Kontaktujte mne:
Antispam: Doplňte barvu naší státní vlajky: červená, bílá, ...
Dokumentace

Soubor ve formátu PDF Emisní podmínky dluhopisů
Soubor ve formátu PDF Smlouva o úpisu dluhopisů (fyzická osoba)
Soubor ve formátu PDF Smlouva o úpisu dluhopisů (právnická osoba)
Soubor ve formátu PDF Předávací protokol
Soubor ve formátu PDF Dluhopis GOLDEN služby 2017-1
Soubor ve formátu PDF Kalkulace alikvótního úrokového výnosu

Mohu dluhopis někomu darovat nebo prodat?

Ano, můžete. Při upsání (koupě) dluhopisu budete na rubu dluhopisu vyznačen jako první vlastník dluhopisu a zaveden do seznamu vlastníků. Pokud se dluhopis následně rozhodnete darovat či prodat, provedete záznam na rubu dluhopisu a nám to písemně oznámíte (viz. Emisními podmínky dluhopisů GOLDEN služby 2017-1, obchodní společnosti GOLDEN služby s.r.o. článek 2 odstvavec 2.7.).

Mohu si koupit pouze jeden dluhopis?

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 5.000,-Kč, to je tedy nejnižší možná investice. Množství kupovaných dluhopisů ale není nijak omezeno.

Dluhopisy

Předkládaný popis emisí je pouze informativní, předpokladem investičního rozhodnutí je seznámení se s Emisními podmínky dluhopisů GOLDEN služby 2017-1, obchodní společnosti GOLDEN služby s.r.o.

Co je to dluhopis?

Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli, je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích, to vše k předem určeným datům. Dluhopisy jsou častým cílem investic velkých bankovních domů. Ty k tomu využívají investiční fondy, které za tímto účelem zřizují a nabízejí svým klientům. Když je to dobrá investice pro banky, tak proč ne pro Vás. Inkasujte stejné výnosy jako banky.

Proč investovat do firemních dluhopisů?

Protože se jedná o způsob jak zajímavě uložit část svých financí a dosáhnout atraktivního zhodnocení. Dluhopisy jsou poměrně bezpečnou investicí pro konzervativní investory, kterým obvykle nabízejí 100% garantovanou návratnost.

Forma dluhopisů

Dluhopisy mohou mít různou formu - dluhopisy na jméno nebo dluhopisy na doručitele. Dluhopisy na jméno je možné převést na jinou osobu a to rubopisem a předáním. U dluhopisu na doručitele může práva vykonávat osoba, která jej vlastní. Dluhopisy GOLDEN služby 2017-1 jsou na jméno.

Pro koho jsou dluhopisy vhodné?

Dluhopisy jsou vhodným nástrojem jak pro začátečníky, kteří nemusí aktivně sledovat svoji investici a jen inkasují úroky, tak i pro zkušené investory, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio. Samozřejmě investice do dluhopisů zajímají i zkušené investory. Ti se snaží tímto způsobem diverzifikovat své portfolio. Majetných Čechů, kteří investují do dluhopisů, je 84%. Chápou investice do dluhopisů jako bezpečný přístav. Nezaměřují se však na nákup státních spořících dluhopisů, ale jejich zájem se přesouvá ke korporátním dluhopisům, u které nabízí vyšší výnosy.

Proč firmy emitují dluhopisy?

Jelikož tímto způsobem získají potřebný kapitál výhodněji než prostřednictvím bankovního úvěru.

Dostane investor zpět své finanční prostředky?

Investor po skončení splatnosti dostane zpět vložené prostředky navýšené o úroky. Investice do fixně úročených dluhopisů jsou vhodné pro všechny druhy investorů, kteří hledají stabilitu svých investic. Investice do dluhopisů nevyžaduje aktivní sledování pohybu indexu. Lze také samozřejmě využít diverzifikaci a investici rozdělit do různých druhů dluhových cenných papírů.

Přihlášení do systému

Hledání nemovitosti